наша діяльність

Студентське самоврядування Студмістечка

це самостійна громадська діяльність осіб, які навчаються в СумДУ і проживають у гуртожитках (далі - мешканці), по здійсненню управління Студмістечком, спрямованого на захист прав мешканців та представництво їх інтересів, які визначаються цим положенням.

забезпечує захист прав та інтересів студентів.

виражає інтереси усіх студентів Студмістечка університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

може здійснюватися на рівні секції, поверху, гуртожитку, Студмістечка та Університету в цілому. ОССС можуть мати різні форми (парламент, сенат, старостат, студентські ради тощо).

Мета і завдання органів студентського самоврядування Студмістечка:

Метою студентського самоврядування Студмістечка є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав та інтересів, зокрема, стосовно організації проживання в гуртожитку, а також надання можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку. Представники ОССС беруть участь у роботі вищих органів самоврядування, колегіальних, робочих та дорадчих органів та структурних підрозділів Університету.

Органи студентського самоврядування Студмістечка діють на принципах:

Основні завдання студентського самоврядування гуртожитку:

Напрямки роботи студентської Ради Студмістечка: